Seuda Shlishit

Yaacov Kanner
Zvi Fermaglich
Fri, January 19 2018 3 Shevat 5778